ca funcţia respiratorie şi funcţia circulatorie să fie asigurate;