circulaţia sau staţionarea pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate;