să staţioneze pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate;